نظرسنجی درباره جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان از سال 1386 با اعطای جوایز تحصیلی از دانشجویان برتر دانشگاه‌های کشور حمایت می‌کند. در سال 1393 برنامه‌های بنیاد برای این گروه از اجتماعات نخبگانی مورد آسیب‌شناسی و بازنگری قرارگرفت و با پیروی از رویکردهای سند راهبردی کشور در امور نخبگان، «آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» به تصویب هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید. این آیین‌نامه تسهیلات متعدد ولی هدف‌مندی را برای دانشجویان برتر لحاظ می‌کندکه در قالب چهار جایزه «آموزش» ، «پژوهش» ، «فنّاوری» و «فرهنگ» به آنان اعطا می‌شود.
این پرسش‌نامه به منظور دریافت نظر دانشجویان برتر دانشگاه‌های کشور درباره «رویکرد» و «چگونگی اجرا» و «عملکرد» این جایزه‌ها، تنظیم شده است و طبعاً نتایج آن بر برنامه‌ریزی بنیاد برای اعطای جوایز تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. خواهشمند است با پاسخ‌گویی به این پرسش‌نامه ما را در ارتقای خدمات فرمایید.
مرکز اطلاعات و پایش فعالیت‌های نخبگانی
دانشجو هستید یا عضو هیئت علمی?  

ب. سابقه بهره‌مندی از جایزه‌ها
1. در چه سال(های) تحصیلی از جایزه‌های تحصیلی بنیاد بهره‌مند شده‌اید؟
مقطع 87-1386      88-1387        89-1388       90-1389         91-1390         92-1391        93-1392       94-1393        95-1394       96-1395
کارشناسی :
کارشناسی ارشد :
دکتری حرفه‌ای :
دکتری تخصصی :
تخصص/ فوق تخصص پزشکی :

ج. رویکردهای بنیاد در اعطای جایزه‌ها
1. مهم‌ترین رویکردهای بنیاد در اعطای جایزه‌های تحصیلی به شرح زیر است. لطفاً میزان موافقت خود را با هر یک از این رویکردها اعلام فرمایید.
رویکرد کاملا موافقم       تا حدودی موافقم          نظری ندارم         تا حدودی مخالفم         کاملاً مخالفم
از آنجا که استعداد انسان‌ها متنوع است، هم در شناسایی مستعدان و هم در اعطای تسهیلات به آنان، باید به این تنوع توجه شود. به همین دلیل جایزه‌های متنوعی برای دانشجویان لحاظ شده است.  
بنیاد معتقد است آنچه موجب تعالی دانشجوست حضور تمام‌وقت در دانشگاه و نظارت کامل استاد راهنما بر همه فعالیت‌های علمی دانشجوست.  
تولیت امور جایزه‌های تحصیلی (شامل تدوین آیین‌نامه‌ و مقررات و پرداخت‌ها) بر عهده بنیاد است و بنیاد در اجرای این مقررات از کمک تخصصی دانشگاه‌ها در شناسایی دانشجویان بهره‌مند می‌شود.  
توجه ویژه به افراد به صِرفِ برخورداری از توانمندی‌ها و ایجاد توقع در آنان مردود است. بر این اساس، جوایز تحصیلی نیز باید در قبال ارائه خدماتی از سوی مشمولان، به آنان اعطا شود.  
نخبگی یک ویژگی دائمی نیست، بلکه دارای سطوحی پویا بوده و مشروط به استمرار فعالیت‌های متناسب با شأن افراد است، به همین دلیل جوایز تحصیلی به صورت یک‌ساله به مشمولان اعطا و فرایند انتخاب مشمولان به صورت سالانه تکرار می‌شود.  
برای انتخاب دانشجویان برگزیده، صرفِ داشتن رتبه خوب در کنکور یا المپیاد ملاک نیست بلکه همه فعالیت‌های نخبگانی دانشجویان در زمان تحصیل درنظرگرفته‌می‌شود و به هر فعالیت، به میزان اهمیت آن بها داده می‌شود.  
جایزه‌های تحصیلی باید با نظارت استاد راهنما و دانشگاه محل تحصیل به دانشجو اعطا شود و بنیاد بر فعالیت‌های دانشگاه نظارت دارد.  
2. چنانچه نظری درباره رویکردهای بنیاد در اعطای جایزه‌های تحصیلی دارید، لطفاً بیان فرمایید.
د. معیارهای شناسایی مشمولان
. برای شناسایی دانشجویان معیارهای مختلفی با وزن‌های متناسب وجود دارد. در زیر مهم‌ترین معیارها ذکر شده است؛ لطفاً میزان موافقت خود را با هر بند اعلام فرمایید
معیار کاملا موافقم         تا حدودی موافقم        نظری ندارم       تا حدودی مخالفم         کاملا مخالفم       دارای این عنوان هستم
دریافت نشان طلا ، نقره یا برنز کشوری از المپیادهای ملّی دانش‌آموزی  
کسب رتبه برتر در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها (کنکور)  
احراز رتبه کشوری در المپیادهای ملّی دانشجویی  
احراز رتبه برتر در آزمون‌های جامع در رشته‌های پزشکی  
احراز عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه  
احراز عنوان دانشجوی نمونه کشوری  
برگزیده شدن در جشنواره‌های علمی و فنّاورانه (مانند خوارزمی ، رازی ، فارابی ، شیخ بهایی و ...)  
دارا بودن فعالیت‌های نخبگانی در عرصه ادبیات  
دارا بودن فعالیت‌های نخبگانی در عرصه قرآن  
دارا بودن فعالیت‌های نخبگانی در عرصه هنر  
احراز عنوان مخترع برگزیده  
ثبت اختراع در سطح ملّی/ بین‌المللی  
ثبت ژن در سطح ملّی/ بین‌المللی  
تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور  
انتشار مقاله در همایش‌های معتبر داخلی و خارجی  
انتشار مقاله در نشریه‌های معتبر داخلی و خارجی  
همکاری در طرح‌های پژوهشی/ فنّاورانه دانشگاهی  
همکاری در شرکت‌های دانش‌ بنیان  
ارائه خدمات به عنوان دستیار آموزش/ دستیار پژوهش/ دستیار فنّاوری استاد  
چه معیارهای دیگری را مناسب می‌دانید؟ (لطفاً نام ببرید):

ه. نوع جایزه‌ها
1. در حال حاضر جایزه‌های تحصیلی شامل موارد زیر است. اعطای هر یک از این جایزه‌ها را تا چه میزان در ایجاد انگیزه در اجتماع دانشجویان مستعد برای انجام فعالیت‌های نخبگانی مؤثر می‌دانید؟
جایزه بسیار زیاد                       زیاد                              کم                            بی تاثیر              دارای تاثیر منفی        بهره مند شده ام
هزینه شرکت در دوره‌های مختلف آموزشی (اعم از آموزش زبان و رایانه ، آموزش حق مالکیت فکری ، دوره‌های کارآفرینی و ...)  
راتبه (کمک‌هزینه) دانشجویی به طور ماهانه‌  
‌هزینه دستیاری آموزشی/ پژوهشی/ فنّاورانه دانشجو زیر نظر یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه محل تحصیل  
بیمه اشتغال به آموزش‌یاران/ پژوهش‌یاران/ فن‌یاران‌  
کمک‌ هزینه اشتراک نشریات علمی/ عضویت در انجمن‌های علمی داخلی‌  
‌اعتبار مالی برای کمک به اجرای پایان‌نامه/ رساله  
اعتبار مالی برای شرکت در کنفرانس‌های داخلی‌  
‌اعتبار مالی برای شرکت در کنفرانس‌های خارجی  
کمک‌هزینه تشکیل «گروه پژوهشی دانشجویی»‌  
کمک‌هزینه ایجاد شرکت نوپای دانش‌ بنیان‌  
‌مجوّز خروج از کشور برای شرکت در کنفرانس‌های علمی  
اعتبار مالی برای فرصت مطالعاتی داخل کشور‌  
‌اعتبار مالی برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور  
بهره‌مندی از امکانات شبکه آزمایشگاهی فنّاوری‌های راهبردی کشور‌
‌هدیه ازدواج  
ودیعه اجاره مسکن (برای دانشجویان متأهل)‌  
‌اردوهای جهادی  
سفرهای زیارتی (مشهد ، عتبات ، عمره)‌  
سفرهای گردش‌گری‌  
بیمه تکمیلی درمان‌  
وجود چه جایزه (تسهیلات) دیگری را لازم می‌دانید؟ لطفاً نام ببرید.

و. شیوه اعطای جایزه‌ها
1. شناسایی مشمولان جایزه‌های تحصیلی و اعطای جایزه‌ها به آنان بر اساس مقررات بنیاد ملّی و با همکاری دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد. نظر شما درباره عملکرد دانشگاه و بنیاد را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاخص بسیار خوب               خوب                       متوسط                      ضعیف                بسیار ضعیف
عملکرد بنیاد ملی نخبگان را درباره «تدوین شاخص‌های شناسایی مشمولان جایزه‌های تحصیلی» چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
عملکرد بنیاد ملی نخبگان را درباره «اعطای جایزه‌های تحصیلی» چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
عملکرد دانشگاه خود را در خصوص «کمک به شناسایی مشمولان جایزه‌های تحصیلی» چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
عملکرد دانشگاه خود را در خصوص «اعطای جایزه‌های تحصیلی» به مشمولان چگونه ارزیابی می‌کنید؟  
استاد راهنمای شما چقدر با فرایند اعطای جایزه آشنایی دارد؟  
2. چنانچه نظری درباره شیوه اعطای جایزه‌های تحصیلی دارید، بیان فرمایید.
3. چه مشکلاتی در عملیات اعطای جایزه‌ها وجود داشته است؟
ز. میزان جایزه
1. در حال حاضر بنياد به هر دانشجوي كارشناسي ماهانه مبلغ 1,500,000 ريال را در ازاي ماهانه 20 ساعت كار دانشجويي پرداخت مي‌كند. به نظر شما چه مبلغی برای اين جايزه مناسب است؟ چه فعاليتي در قبال آن بايد انجام شود؟
مبلغ پیشنهادی : فعالیت مورد نظر :
2. در حال حاضر بنیاد به هر دانشجوی کارشناسی ارشد ماهانه مبلغ 5.000.000 ریال را در ازای دستیار آموزشی/ پژوهشی/ فنّاورانه پرداخت می‌کند. به نظر شما چه مبلغی برای این جایزه مناسب است؟ چه فعالیتی در قبال آن باید انجام شود؟
مبلغ پیشنهادی : فعالیت مورد نظر :
3. در حال حاضر بنیاد به هر دانشجوی دکتری تخصصی / تخصص/ فوق تخصص پزشکی ماهانه مبلغ 9.000.000 ریال را در ازای دستیار آموزشی/ پژوهشی/ فنّاورانه پرداخت می‌کند. به نظر شما چه مبلغی برای این جایزه مناسب است؟ چه فعالیتی در قبال آن باید انجام شود؟
مبلغ پیشنهادی : فعالیت مورد نظر :
4. اعطای جایزه‌ها برای یک سال تحصیلی (از ابتدای مهرماه تا پایان خردادماه سال بعد) اجرا می‌شود. چه پیشنهادی برای اعطای جایزه‌ها (نوع جایزه و مبلغ آن) در تابستان دارید؟ چه فعالیت‌هایی در تابستان می‌تواند مشمول اعطای جایزه‌ها باشد؟
در پایان ضمن سپاس‌گزاری بابت زمانی که برای تکمیل این پرسش‌ نامه صرف کرده‌اید، چنانچه نظر تکمیلی درباره جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان دارید، بیان فرمایید.
کلمه امنیتی : کلمه امنیتی را در زیر وارد نمائید :
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code